تاریخچه و انواع سیمان

تاریخچه و انواع سیمان

سیمان چیست؟ سیمان فراورده ای است شیمیایی، که در نتیجه ترکیب با آب می گیرد و سفت می شود و محصول حاصله، در مقابل آب و رطوبت با دوام و مقاوم است.سیمان از مواد چسبنده ای است که در هوا و داخل آب می گیرد و بر خلاف گچ که پس از ترکیب با آب و سخت شدن قابلیت دوام طولانی در مقابل آب و رطوبت ندارد.این ماده در مقابل آب دارای دوام خوبی است این ماده در اختلاط با شن و آب سفت و سخت شده و جسمی یکپارچه به نام بتن تشکیل می شود.