رویه های ارسال محصولات در زمنت :

در زمنت روش های ارسال متفاوت می باشند و بر اساس نوع محصول انتخاب شما، روش ارسال متفاوت می باشد.

محصولات زمنت توسط کامیونت، کامیون و تریلی بارگیری و ارسال می شوند. شما هنگام خرید یک محصول روش حمل آن را نیز بسته به تناژ مورد نیاز خود انتخاب می نمایید.

بعد از انتخاب روش حمل و مشخص شدن خودروی حامل محصول شما، این خودرو آماده بارگیری می شود.

بارگیری محصولات از 2 جا انجام می شود :

انبارهای زمنت : زمنت دارای انبارهای متعددی در شهر تهران و اطراف تهران می باشد که دارای تجهیزات پیشرفته اندازه گیری مانند لیزر می باشد. سفارش شما در انبارهای زمنت بارگیری و ارسال می شود.

مستقیم از کارخانه : بعضی سفارشات نیز مستقیم از کارخانه بارگیری و ارسال می شوند. نحوه ارسال به این صورت می باشد که بعد از ثبت سفارش توسط شما در سایت و اپلیکیشن های زمنت، پشتیبانی زمنت هماهنگی های مورد نیاز به کارخانه را انجام خواهد داد. سپس خودروی حاملی که شما انتخاب کرده اید، از باربری های متعلق به شرکت زمنت به کارخانه ارسال می شوند و در آنجا بارگیری توسط کارخانه انجام و برای شما ارسال می شود.