شرکت یاسا مهر پاکدشت (زمنت) کاملا در چارچوب های قانونی فعالیت می کند و تمام فعالیت های این شرکت شفاف می باشد.

شما کاربران و مشتریان گرامی ملزم به رعایت قوانین این شرکت در کار کردن با نرم افزارهای این شرکت می باشید.

در هنگام ثبت سفارش درج کد ملی الزامی می باشد و در صورت عدم وارد کردن این فیلد امکان ثبت سفارش وجود ندارد.