در صورتی که از هر یک از بخش ها یا خدمات شرکت زاگرس مصالح نوآوران توانا ناراضی هستید یا شکایتی از هر یک از اپراتورهای ما دارید، آن را با ما در میان بگذارید، مطمئن باشید به سرعت پیگیری می کنیم.

شما می توانید برای ثبت شکایات خود به صورت مستقیم با شماره تلفن واحد خدمات مشتریان زمنت با شماره 02122658864 تماس بگیرید. ما مراتب را پیگیری و نتیجه را به اطلاع شما عزیزان می رسانیم.


منو